Centre Clínic del Peu - Podòleg Pere Clapera

Exploracions Biomecàniques

Exploracions Biomecàniques

Exploració fisica i detallada de cada pacient per tal de prevenir i tractar patologies dels peus, com la petjada plantar, torcions de turmells, desviacions d’extremitat inferior i escoliosis.

Els estudis biomecànics, tant en estàtica com en dinámica, serveixen per determinar la patologia que pot provocar una molèstia concreta i així poder determinar els elements necessaris per elaborar les plantilles i també per prevenir possibles afeccions.


Els dolors al córrer i la importància d’analitzar el gest.

Quan tenim una patologia o dolor, el cos la compensa sense sobrecarregar l’estructura danyada, passant la càrrega física cap a una altra estructura, això s’anomena “compensacions”.
Això fa que ens olvidem del dolor que teniem, però al llarg del temps aquestes compensacions comencen a manifestar-se sobre altres estructures, i produeixen nous dolors; dolors que haurem de curar corregint aquesta compensació inicial.

És per això que realitzem anàlisis biomecànics, per tal de detectar aquestes possibles compensacions i corregir-les el més aviat possible.