Centre Clínic del Peu - Podòleg Pere Clapera

Peu Diabètic

Peu Diabètic

Les evaluacions del peu diabètic consisteixen en una revisió de la circulació arterial a nivell del peu, sensibilitat dolorosa i estudi de la petjada plantar del peu per evitar úlceres per presió.

L’únic professional sanitari amb especialització i formació en el peu diabètic és el podòleg, ja que diagnostica i ajuda a prevenir possibles úlceres per evitar futures amputacions. Segons la OMS ( Organització Mundial de la Salut ) ell 80% de les amputacions en diabètics es poden evitar per podòlegs i pediatres.

Les úlceres en els peus de pacients diabètics s’han de tractar per tal de reduïr el risc d’infecció i amputació, millorar la funcionalitat i la qualitat de vida i disminuïr el cost d’atenció mèdica. El principal objectiu del tractament d’úlceres en el peu és aconseguir la cicatrització el més aviat possible. Com més ràpid cicatritzi, menys possibilitats hi haurà d’infecció.

Existeixen diferents factors clau en el tractament adequat de l’úlcera del peu diabètic:

– Exploració, diagnòstic, tractament
– Quiropòdia y tallat terapèutic de les ungles del peu diabètic
– Prevenció: evitar úlceres i infecció
– Estudi en estàtica computeritzat de las pressions plantars
– Eliminar la zona de pressió o “descarga”
– Retirar pell i teixit necròtic o desbridament.
– Col·locar medicaments o apòsitos adecuats a l’úlcera
– Plantilles personalitzades en el peu diabètic
– Ortesis de silicona interdigitals o correctors de dits