Skip to main content

Serveis

Cirurgia de galindó

És una tècnica quirúrgica que es fa servir per tractar l'Hallux Valgus, conegut també com a juanete.

Cirurgia de dits en garra

Els dits en garra són una deformitat que afecta els dits dels peus, fent que es dobleguin cap avall a la junta mitjana i cap amunt a la junta propera a la base dels dits del peu.

Cirurgia d’ungles

L'ungla encarnada, també coneguda com onicocriptosi, és una afecció en la qual el costat o el cantó d'una ungla creix i es clava en la pell que l'envolta, causant dolor, inflamació i en alguns casos infeccions.

Cirurgia de neuroma

El neuroma de Morton és una condició en què es forma una massa benigna de teixit nerviós entre els ossos del peu, causant dolor, entumiment i formigueig als dits.

Cirurgia d’ull de poll o heloma

Un heloma, també conegut com a ull de poll, és una àrea de pell engrossida i endurida que es desenvolupa com a resposta a la pressió repetida o la fricció constant.

Podologia Esportiva

La manera com trepitgem té una relació directa amb les lesions dels esportistes.

Ortesis de Silicona

La ortesiologia consisteix en l'aplicació de silicona de diferents consistències amb el fi d’obtenir resultats correctors i/o protectors de les possibles patologies dels dits i avantpeu.

Làser per Fongs a les Ungles

La onicomicosis, coneguda també com a fongs a les ungles, és una infecció fúngica de les ungles dels peus.

Podologia Pediàtrica

Des d'abans del naixement els peus estan en constant evolució i canvi.

Podologia Dermatològica

La podologia dermatològica es centra en la prevenció, diagnòstic i tractament d’alteracions dermatològiques del peu.

Exploracions Biomecàniques

Exploració física i detallada de cada pacient per tal de prevenir i tractar patologies dels peus, com la petjada plantar, torsions de turmells, desviacions d'extremitat inferior i escoliosis.

Peu Diabètic

Les avaluacions del peu diabètic consisteixen en una revisió de la circulació arterial del peu, sensibilitat dolorosa i estudi de la petjada plantar del peu per evitar úlceres per pressió.

Quiropòdia

Diagnòstic, tractament i prevenció d'alteracions dèrmiques que afecten als peus.

Suports Plantars o Plantilles

Plantilles dissenyades i adaptades per a cada un dels pacients en funció de la patologia i les necessitats personals esmentades anteriorment.

Làser per Berrugues

A la pell apareixen moltes vegades alteracions i petits fibromes anomenats berrugues.

Servei

Cirurgia de galindó

La cirurgia de Galindó, anomenada així pel seu creador, el metge espanyol Emili Galindó i Manera, és una tècnica quirúrgica que es fa servir per tractar l’Hallux Valgus, conegut també com a juanete. Aquesta és una deformitat del peu en què el dit gran del peu (hallux) es desvia cap a l’exterior i al mateix temps l’articulació de la base del dit (articulació metatarsofalàngica) es projecta cap a dins. Aquesta condició pot ser dolorosa i afectar la forma com caminem i la nostra qualitat de vida.

La cirurgia mínimament invasiva per l’Hallux Valgus (juanete), utilitza incisions petites i instruments especialitzats per corregir la deformitat del peu. Aquest abordatge ofereix avantatges com una recuperació més ràpida, menys dolor postoperatori i cicatrius menys visibles en comparació amb la cirurgia tradicional. Durant la cirurgia, es fan petites incisions al voltant de l’articulació afectada i es realitzen modificacions precises als ossos per corregir la deformitat. Les incisions es tanquen i la recuperació sol ser més àgil, permetent als pacients tornar a les activitats normals més ràpidament.

Servei

Cirurgia de dits en garra

Els dits en garra són una deformitat que afecta els dits dels peus, fent que es dobleguin cap avall a la junta mitjana i cap amunt a la junta propera a la base dels dits del peu. Aquesta condició pot ser causada per factors genètics, malalties com l’artritis o la diabetis, lesions nervioses o desequilibris musculars.
Aquesta deformitat pot causar molèsties i limitacions en les activitats diàries. El tractament varia segons la causa i la gravetat de la deformitat. En casos lleus, canvis en el calçat o exercicis poden ajudar. En casos més greus, es poden necessitar ortesis, fisioteràpia o fins i tot cirurgia per corregir la posició dels dits.
La cirurgia mínimament invasiva dels dits en garra és un procediment quirúrgic que busca corregir la deformitat dels dits doblegats cap avall o cap amunt, utilitzant petites incisions i tècniques que minimitzen els danys als teixits. Aquest enfocament té com a objectiu reduir el temps de recuperació, el dolor i les cicatrius mentre es corregeix la deformitat.

Durant la cirurgia mínimament invasiva dels dits en garra, se segueixen aquestes etapes:

 • Planificació: Un especialista avalua la deformitat i decideix la millor aproximació per al pacient. Aquest procediment és adequat per a deformitats lleus a moderades.
 • Anestèsia local: La cirurgia es realitza sota anestèsia local, permetent que el pacient estigui despert durant el procediment.
 • Petites incisions: Es realitzen petites incisions a prop de les articulacions afectades, reduint-les en comparació amb la cirurgia tradicional.
 • Accés a les articulacions: Utilitzant les petites incisions, el cirurgià accedeix a les articulacions i teixits afectats amb instruments especialitzats.
 • Ajustaments dels dits: Amb eines precises, el cirurgià reajusta ossos i teixits per corregir la deformitat, potentment implicar tallar o estirar estructures per alinear els dits.
 • Fixació: Si és necessari, s’utilitzen fils o altres materials per mantenir els ossos en la nova posició durant la cicatrització.
 • Tancament: Les petites incisions es tanquen amb sutures o altres mètodes.
 • Recuperació: Gràcies a les petites incisions i manipulació mínima, la recuperació sol ser més ràpida i menys dolorosa que amb la cirurgia tradicional.
Servei

Cirurgia d’ungles

L’ungla encarnada, també coneguda com a onicocriptosi, és una afecció en la qual el costat o el cantó d’una ungla creix i es clava en la pell que l’envolta, causant dolor, inflamació i en alguns casos infeccions. Aquesta condició generalment afecta les ungles dels peus, especialment el dit gran del peu.

Les causes de les ungles encarnades poden ser diverses, incloent-hi:

 • Tallat incorrecte de les ungles: Tallar les ungles massa curtes o arrodonides als costats pot provocar que la pell envoltant l’ungla creixi sobre aquesta, causant la clavada.
 • Calçat inadequat: Utilitzar calçat massa estret o amb puntes estretes pot pressionar les ungles i causar que creixin de manera incorrecta.
 • Traumes: traumes repetitius o impactes als dits poden causar ungles encarnades.
 • Anatomia del peu: Algunes persones poden tenir una forma de peu o una estructura d’ungla que augmenta el risc de desenvolupar ungles encarnades.

La cirurgia d’ungla encarnada és un procediment quirúrgic que es realitza per tractar una ungla encarnada crònica o recurrent que no respon als tractaments conservadors o que causa dolor i infeccions recurrents. Aquesta cirurgia té com a objectiu eliminar o corregir la part de l’ungla que està creixent de manera incorrecta i causant problemes.

Els passos generals d’una cirurgia d’ungla encarnada poden ser els següents:

 • Preparació: Abans de la cirurgia, el pacient es reuneix amb el metge o el podòleg per avaluar la condició i discutir l’abordatge quirúrgic.
 • Anestèsia local: S’utilitza anestèsia local per adormir la zona afectada, de manera que el pacient estigui còmode i sense dolor durant el procediment.
 • Eliminació de l’ungla: El cirurgià retira una part de l’ungla o tota la part clavada en la pell. Això pot implicar tallar l’ungla o extreure una porció petita.
 • Matricectomia: En alguns casos, es pot realitzar una matricectomia, que implica la destrucció o eliminació parcial de la matriu unguial, la part de l’ungla que es forma sota la pell. Això s’efectua per prevenir el creixement incorrecte de l’ungla en el futur.
 • Sutura o tancament de la ferida: Després de la cirurgia, es poden utilitzar punts de sutura o altres mètodes per tancar la ferida. En alguns casos, es pot utilitzar una solució química per evitar el creixement de l’ungla en aquesta àrea.
 • Curació i recuperació: Es proporcionen instruccions per cuidar la ferida i prevenir infeccions. El pacient pot necessitar un embenat durant un temps i haurà de mantenir una bona higiene del peu durant la recuperació.
 • Seguiment: És probable que el pacient hagi de fer seguiment amb el metge o el podòleg per assegurar-se que la recuperació estigui progressant adequadament i per abordar qualsevol problema o inquietud.

És important destacar que aquesta és una descripció general i els detalls de la cirurgia poden variar segons la gravetat de la condició i les preferències del metge. Si estàs considerant una cirurgia d’ungla encarnada, és recomanable consultar amb un professional de la salut especialitzat en podologia o cirurgia per determinar si aquesta és la millor opció per a tu i per rebre les orientacions i el tractament adequat.

Servei

Cirurgia de neuroma

El neuroma de Morton és una condició en què es forma una massa benigna de teixit nerviós entre els ossos del peu, causant dolor, entumiment i formigueig als dits. Els símptomes inclouen dolor punyent a la part anterior del peu, augment del dolor amb pressió i millora amb repòs. Aquesta afecció pot ser causada per pressió repetida, activitats d’impacte, deformitats del peu o factors genètics. El tractament pot involucrar canvis en el calçat, plantilles, medicaments, injeccions, fisioteràpia o cirurgia en casos greus. És important buscar atenció mèdica si es presenten símptomes del neuroma de Morton.

La cirurgia mínimament invasiva per al neuroma de Morton és un procediment quirúrgic que es realitza amb incisions petites i instruments especialitzats per tractar aquesta condició. Aquest enfocament té com a objectiu minimitzar els danys als teixits i accelerar la recuperació del pacient.

Aquí tens un resum del procediment:

 • Preparació: Abans de la cirurgia, el pacient es reuneix amb el cirurgià per avaluar la condició i discutir l’opció de la cirurgia mínimament invasiva.
 • Anestèsia: S’utilitza anestèsia local o general, depenent de les necessitats del pacient i les indicacions mèdiques.
 • Incisions petites: Es fan petites incisions, generalment de menys de 1 centímetre, a prop de l’àrea del neuroma.
 • Accés a l’àrea afectada: Amb l’ús d’una guia d’imatge com ara una ecografia o una fluoroscòpia, el cirurgià utilitza instruments especialitzats per accedir a l’àrea del neuroma.
 • Tractament: Els instruments permeten al cirurgià extirpar el neuroma o alliberar la pressió sobre el nervi amb la màxima precisió possible.
 • Tancament: Les petites incisions es tanquen amb sutures o altres mètodes.
 • Recuperació: Gràcies a les petites incisions i a la manipulació reduïda dels teixits, la recuperació sol ser més ràpida i menys dolorosa en comparació amb la cirurgia convencional.
 • Seguiment: El pacient haurà de fer seguiment amb el cirurgià per assegurar-se que la recuperació avanci adequadament i per abordar qualsevol preocupació.

Aquest tipus de cirurgia ofereix els avantatges d’una recuperació més ràpida i menys molèsties postoperatòries en comparació amb la cirurgia convencional. Tanmateix, és important discutir amb el cirurgià sobre les expectatives i els detalls del procediment per assegurar-se que sigui l’opció adequada per al pacient.

Servei

Cirurgia d’ull de poll o heloma

Un heloma, també conegut com a ull de poll, és una àrea de pell engrossida i endurida que es desenvolupa com a resposta a la pressió repetida o la fricció constant. Aquestes àrees de pell espessa es formen com a mecanisme de protecció per prevenir el dany als teixits subcutanis causat per la pressió o la fricció excessiva.

La cirurgia de l’heloma (callositat) mitjançant tècniques mínimament invasives és un procediment quirúrgic que busca eliminar l’excés de teixit engrossit i dur de la pell causat per la pressió o la fricció constant. Aquest enfocament té com a objectiu reduir la molèstia i accelerar la recuperació del pacient.

Aquí tens una descripció resumida del procediment:

 • Preparació: Abans de la cirurgia, el pacient es reuneix amb el cirurgià per avaluar l’heloma i discutir l’abordatge quirúrgic mínimament invasiu.
 • Anestèsia: S’utilitza anestèsia local per adormir l’àrea on es realitzarà la cirurgia.
 • Incisió petites: Es fan petites incisions a la pell a prop de l’heloma, generalment de menys de 1 centímetre, per accedir a l’àrea engrossida.
 • Eliminació de l’excés de teixit: Amb instruments especialitzats, el cirurgià elimina el teixit engrossit de manera precisa i controlada, evitant danys als teixits circumdants.
 • Sutura o tancament de la ferida: Les petites incisions es tanquen amb sutures o altres mètodes, que poden ser mínimament visibles després de la cicatrització.
 • Recuperació: Gràcies a les petites incisions i a la minimització de la manipulació dels teixits, la recuperació és generalment més ràpida i amb menys dolor que amb la cirurgia tradicional.
 • Seguiment: El pacient haurà de fer seguiment amb el cirurgià per assegurar-se que la recuperació evolucioni de manera adequada i per tractar qualsevol preocupació.

La cirurgia mínimament invasiva per eliminar l’heloma permet al pacient reprendre les seves activitats normals més ràpidament i amb menys molèsties postoperatòries. Tanmateix, és important discutir amb el cirurgià sobre les expectatives i els detalls del procediment, ja que no totes les callositats podrien ser candidates per a aquesta tècnica.

Servei

Podologia Esportiva

La manera com trepitgem té una relació directa amb les lesions dels esportistes.

Al centre clínic del peu estem especialitzats en podologia esportiva.
Moltes vegades passem per alt elements que són fonamentals per tal de millorar el rendiment en l’activitat física. Si la nostra petjada no és l’adequada, no només repercuteix als nostres peus, sinó a tot el nostre cos. Això significat que determinades maneres de trepitjar poden generar sobrecàrregues musculars.

Els objectius principals de la podologia esportiva són:

 • Millorar el rendiment de l’esportista.
 • Examinar el peu des del punt de vista biomecànic, com a part integrant d ela cadena cinemàtica.
 • Prevenir futures lesions.
 • Avaluar el calçat esportiu i optimitzar-lo.

L’anàlisi biomecànic és primordial per un bon tractament de l’esportista; per això considerem fer un estudi biomecànic de la marxa amb eines tecnològiques d’última generació, abans d’acompanyar el tractament de l’esportista amb unes plantilles esportives personalitzades.

Servei

Ortesis de Silicona

La ortesiologia consisteix en la aplicació de silicona de diferents consistències amb el fi d’obtenir resultats correctors i/o protectors de les possibles patologies dels dits i avantpeu:
– Dits en urpa o martell
– Galindó
– Dolor a la zona superior dels dits
– Dolor per fregament entre dits
– Helomes al pulpell dels dits

La ortopodologia suposa, en moltes ocasions, la solució definitiva a molts problemes mecànics tan del peu, com ulls de poll, dureses, metetarsalgies, facitis plantar, esquinços, esperó de calcani…, Com de la resta del cos; com ara gonàlgies, trocanteritis, lumbàlgies, dorsàlgies…

Servei

Làser per Fongs a les Ungles

La onicomicosis, coneguda també com a fongs a les ungles, és una infecció fúngica de les ungles dels peus, que afecta un percentatge elevat de la població (10-30%). El principal causant d’aquesta infecció són els dermatòfits, un tipus de fong que distorsiona el color, la forma i el gruix de l’ungla, i fins i tot, pot destruir-la completament si no es prenen les mesures adequades per combatre’ls.

Fins fa poc, les opcions del tractament es limitaven a cremes i laques tòpiques, de resultats lents i discrets, i a la medicació oral amb efectes tòxics per al fetge. Avui en dia, els avanços de la tecnologia mèdica ens permeten administrar un mètode nou i eficaç: el làser S30 PODYLAS™, que tracta els fongs de les ungles de forma ràpida, segura i sense efectes secundaris.

S30 PODYLAS™ és un làser de 1064nm de 30W de potència que serveix pel tractament de les onicomicosis, berrugues plantars i papil·lomes, helomes neurovasculars, recuperació postquirúrgica, teràpia analgèsica i antiinflamatòria i altres alteracions dermatològiques dels peus.

Apliquem el làser sobre les ungles infectades, alternant passades horitzontals i verticals i repetint el procediment vàries vegades, per tal que no quedi cap zona sense tractar. L’energia del làser provoca un efecte tèrmic controlat, travessant tot el gruix d’ungla i arribant fins al llit unguial, destruint així els fongs  sense causar dolor ni danys al teixit del voltant. El tractament són vàries sessions d’una duració mitjana de 10-15 minuts, depenent de la quantitat de dits afectats.

El procediment és còmode i indolor, es pot notar certa sensació de calor a la ungla.

No, el tractament amb S30 PODYLAS™ és segur i no té cap efecte secundari.

Generalment, després del tractament inicial es recomana realizar 4 sessions amb duració de 15 minuts per garantitzar l’eliminació completa del fong.

El retorn a la vida quotidiana després d’una sessió de tractament és inmediat

Les ungles tractades mostraran una millora a les poques setmanes, després del tractament. Tot i això será necessari seguir amb pautes de mantaniment que estaran recomenades per el seu podòleg, i així evitar una possible reaparició dels fongs.

És imprescindible que retiri l’esmalt i la coloració de les ungles abans de començar el tractament. Després de la sessió làser podrà tornar a pintar-se les ungles amb laques que no continguin ferro o magnesi. Consulti al seu podòleg.

Avantatges del tractament amb S30 PODYLAS™:

 • Indicat en tota classe de fongs
 • Resultats provats amb gran eficàcia
 • Tractament segur
 • Confortable
 • Sense medicació oral
 • Sense efectes secundaris
 • Indolor
 • Resultats en poques sessions
 • Reincorporació social immediata

El làser està indicat en:

 • Fongs a les ungles
 • Berrugues plantars i papil·lomes
 • Helomes neurovasculars
 • Recuperació postquirúrgica
 • Terapia analgèsica i antiinflamatòria

http://podylas.com/indicaciones/

Els tractaments amb làser S30 PODYLAS™, són personalitzats en funció de cada cas, realitzant un diagnòstic previ.

Servei

Podologia Pediàtrica

És important observar si el nen/a tarda a començar a caminar, camina amb dificultat o de forma estranya (posa els peus cap a dins o cap a fora), si s’entrebanca o cau amb freqüència, es queixa de dolor de peus, genolls, malucs, esquena… o es cansa fàcilment, presenta dureses, butllofes o altres lesions a la pell o ungles.

– Peu pla valgo
– Peu cavo
– Metatarso adducto
– Rotacions de maluc
Una correcció adequada a l’etapa de creixement és primordial per evitar lesions i patologies futures als genolls i esquena.

Servei

Podologia Dermatològica

La podologia dermatològica se centra en la prevenció, diagnòstic i tractament d’alteracions dermatològiques del peu.
Podem trobar nombroses afeccions dermatològiques:
– Hiperqueratosis i helomes (dureses)
– Infeccions per fongs (peu d’atleta, dermatomicosis)
– Infeccions per bacteris (eritrasme, queratolisis punteada)
– Infeccions per virus (papil·lomes o berrugues)
– Sudoració (hiperhidrosis, xerosis i sequedat)
– Queratodèrmies o abultament patològic de la pell
– Èczema deshidròtic (vesícules amb picor)
– Dermatitis atòpica (patologia de la pell amb picor)
– Psoriasis
També trobem problemes unguials:
– Onicocriptosis o ungla clavada
– Onicogrifosis o ungla gruixuda
– Onicomicosis (ungles amb fongs)
– Cromoniquies o canvi de coloració de les ungles
– Exostosis o prominències òsseas subungueals
Per tal de diagnosticar aquestes malalties tenim a l’abast una àmplia experiència i diferents mètodes tècnics. Estudis dermatològics, dermatoescopia, cultius a laboratoris, biòpsies…
El tractament serà farmacològic, terapèutic o preventiu, assegurant un tracte professional i individualitzat.

Servei

Exploracions Biomecàniques

Exploració física i detallada de cada pacient per tal de prevenir i tractar patologies dels peus, com la petjada plantar, torsions de turmells, desviacions d’extremitat inferior i escoliosis.
Els estudis biomecànics, tant en estàtica com en dinàmica, serveixen per determinar la patologia que pot provocar una molèstia concreta i així poder determinar els elements necessaris per elaborar les plantilles i també per prevenir possibles afeccions.

Els dolors en córrer i la importància d’analitzar el gest.

Quan tenim una patologia o dolor, el cos la compensa sense sobrecarregar l’estructura danyada, passant la càrrega física cap a una altra estructura, això s’anomena “compensacions”.

Això fa que ens oblidem del dolor que teníem, però al llarg del temps aquestes compensacions comencen a manifestar-se sobre altres estructures, i produeixen nous dolors; dolors que haurem de curar corregint aquesta compensació inicial.

És per això que fem anàlisis biomecànics, per tal de detectar aquestes possibles compensacions i corregir-les al més aviat possible.

Servei

Peu Diabètic

Les avaluacions del peu diabètic consisteixen en una revisió de la circulació arterial del peu, sensibilitat dolorosa i estudi de la petjada plantar del peu per evitar úlceres per pressió.
L’únic professional sanitari amb especialització i formació en el peu diabètic és el podòleg, ja que diagnostica i ajuda a prevenir possibles úlceres per evitar futures amputacions. Segons la OMS ( Organització Mundial de la Salut ) el 80% de les amputacions en diabètics es poden evitar per podòlegs i pediatres.
Les úlceres en els peus de pacients diabètics s’han de tractar per tal de reduir el risc d’infecció i amputació, millorar la funcionalitat i la qualitat de vida i disminuir el cost d’atenció mèdica. El principal objectiu del tractament d’úlceres en el peu és aconseguir la cicatrització al més aviat possible. Com més ràpid cicatritzi, menys possibilitats hi haurà d’infecció.

Existeixen diferents factors clau en el tractament adequat de l’úlcera del peu diabètic:

 • Exploració, diagnòstic, tractament
 • Quiropòdia i tallat terapèutic de les ungles del peu diabètic
 • Prevenció: evitar úlceres i infecció
 • Estudi en estàtica assistit per ordinador de les pressions plantars
 • Eliminar la zona de pressió o “descarrega”
 • Retirar pell i teixit necròtic o desbridament.
 • Col·locar medicaments o apòsits adequats a l’úlcera
 • Plantilles personalitzades en el peu diabètic
 • Ortesis de silicona interdigitals o correctors de dits
Servei

Quiropòdia

Diagnòstic, tractament i prevenció d’alteracions dèrmiques que afecten els peus; Hiperqueratosis ( durícies ), Helomes ( ulls de poll ), Papil·lomes plantars ( berrugues ), Micosis dèrmiques i unguials ( infeccions de fongs), Onicocriptosis ( ungles clavades ).

Això es realitza mitjançant fresat i deslaminació amb material totalment esterilitzat per ús mèdic i sanitari, per tal de conservar la higiene i evitar contagis.

Servei

Suports Plantars o Plantilles

Plantilles dissenyades i adaptades per a cada un dels pacients en funció de la patologia i les necessitats personals esmentades anteriorment.

La ortopodologia suposa en moltes ocasions la solució definitiva a molts problemes mecànics tant del peu, com ulls de poll, dureses, metatarsàlgies, facitis plantar, esquinços, esperó de calcani…, Com de la resta del cos com gonàlgies, trocanteritis, lumbàlgies, dorsàlgies…

Servei

Làser per Berrugues

A la pell apareixen moltes vegades alteracions i petits fibromes anomenats berrugues. La majoria són benignes, però es poden tractar.

El làser és el mètode més efectiu i amb millors resultats estètics que produeix l’eliminació d’aquestes petites imperfeccions.

Els resultats són immediats, ja que s’elimina la berruga amb una o dues sessions, tot i que surt una petita crosta que cau al cap d’uns dies, deixant una pell totalment llisa i sense cap marca.

Close Menu

Centre clínic del peu

Ronda de Francesc Camprodon,40 baixos
08500 Vic

T: 931 41 47 58
E: info@podolegvic.com

Skip to content